Regulamin konkursu na FB “Bądź jak sroka”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest blog MiędzygatunkowaRodzina.pl.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie 5 zwycięzców konkursu “Bądź jak sroka”.
 3. Nagrody w konkursie funduje Wydawnictwo Marginesy oraz Warsaw Dog.
 4. Konkurs rozpoczyna się 18.04.2019 i trwa do 21.04.2019 do godziny 23:59.
 5. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Zasady konkursu i wyłaniania zwycięzcy

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować post konkursowy na fanpage’u pod adresem facebook.com/miedzygatunkowarodzina.
 2. Zwycięzców wyłoni Zofia Kwiatkowska (Międzygatunkowa Rodzina, Warsaw Dog) oraz Agnieszka Obrzut-Budzowska (Wydawnictwo Marginesy)
 3. Wygrywa pięć osób, które w sposób najbardziej barwny i najciekawszy odpowiedzą na pytanie konkursowe: “Jakim gatunkiem ptaka chciał(a)byś być i dlaczego?
 4. Ogłoszenie wyników pojawi się na osi czasu fanpage’a Międzygatunkowej Rodziny do 7 dni od zamkończenia konkursu.
 5. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883).

Nagrody

 1. Nagrodą będzie bon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie warsawdog.com oraz książka “Plamka Mazurka”.
 2. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 3. Nie istnieje możliwość przeniesienia nagrody na inną osobę.
 4. Uczestnik odpowiada za dostarczenie adresu do wysyłki w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Warsaw Dog - dizajnerskie akcesoria dla psów. Sprawdź nas!

Bądź z nami na bieżąco! Dołącz do subskrypcji i odbierz kod na 5% rabatu!